לוח חגים וחופשות

חג/מועד

תאריכים-ימי חופש

חזרה לפעילות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג.
הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשפ"ב
עד ב' בתשרי התשפ"ג, 25–27 בספטמבר 2022.

הפעילויות יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשפ"ג, 28 בספטמבר 2022.