חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נהלי הרשמה

תחילת שנת הלימודים ביום שישי 1.9.23 יז' באלול התשפ"ג

סיום שנת הלימודים ביום ראשון 30.6.24 יד' בסיוון התשפ"ד

תקופת הפעילות

● הרישום לחוגים השנתיים – לתקופה שבין 01/09/2023 – 30/06/2024 יז' באלול תשפ"ד 
י"ד בסיוון תשפ"ד. מועדי וימי פעילות מדויקים של כל חוג מופיעים באתר ההרשמה.
● יתכנו חוגים/פעילויות בזמנים שונים בתקופה המצויינת. על כך יצויין מראש.
● לכל קבוצה יתקיימו מינימום 30 מפגשים שבועיים / 60 מפגשים דו שבועיים, במהלך שנת
הפעילות.
*במידה ולא יתקיים מספר מינימום זה, יוחזרו תשלומים בהתאם לנדרש.
● לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים או רציפים.

עלות הפעילות והסדר תשלום

● העלות המצוינת עבור כל חוג הינה חודשית, הנקבעת על פי תחשיב שנתי בו כלולים חופשות
וחגים, על פי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס להיתכנות ביטולים בלתי מתוכננים.
● לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים או רציפים.
● הרשמה לחוגי המתנ"ס מתקיימת באמצעות אתר האינטרנט. ובחיוב חודשי קבוע של כרטיס
האשראי. ההתחייבות הינה שנתית.
● משתתף בחוג ייחשב כרשום לחוג לאחר שסיים את כל תהליך ההרשמה בפועל: רישום
הפרטים המלאים, בחירת חוג, תשלום ואישור קריאת נהלי ההרשמה. )במידת הצורך טפסי
בדיקות ואישורים רפואיים(. האחריות על וידוא רישום מלא מוטלת על הנרשם. מדריך רשאי לא
לקבל משתתף לחוג במידה ואיננו נמצא ברשימות המשלמים.

חוגים לפי מפגשים / כרטיסיות

● חוגי מבוגרים הפועלים באופן של רכישת כרטיסיות: תשלום ברכישת כרטיסיית שיעורים
מחייבת רישום במתנ"ס. הרכישה תתבצע לפני הגעה לשיעורים. המעקב וסימון הגעה יהיה מול
המדריך בפועל.
● לא יבוצע החזר על כרטיסיה שנרכשה. למעט מקרים בהם המדריכ/ה הפסיקה את החוג
מסיבות לא צפויות.
● ניתן יהיה לרכוש כרטיסים בודדים בתיאום ורכישה מול המדריכים בעת הגעה לשיעור.

הנחות והטבות ו"הרשמה מוקדמת"

● לנרשמים מחודש ספטמבר ועד דצמבר – תינתן 5% הנחה על חוג נוסף במשפחה – הזול
מביניהם. ההנחה אינה ניתנת אוטומטית בעת ההרשמה ויש לפנות למשרדי המתנ"ס למימוש
ההנחה. ההנחה כפופה לאי ביטול החוג/ההשתתפות.

מדיניות פתיחת חוגים / קורסים

● פתיחת חוג/קורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. בכל חוג יפורסם מספר בהתאם
לחוג.
● במידה ולא ייפתח חוג/קורס לא ייגבה תשלום, או יוחזר במלואו במידת הצורך.
● במידה ובמהלך השנה יירד מספר המשתתפים בקבוצה מתחת למינימום, תופסק פעילותה
ויוחזר הסכום היחסי.

נהלי ביטול הרשמה

● ביטול רישום לחוג ייעשה ע"י מילוי טופס ביטול בלבד! עם כל הפרטים הרלוונטים. ואישורו
בהודעה חוזרת.
● כל מסירה בעל פה, טלפונית, או הודעה למדריך על הפסקת השתתפות ו/או אי הגעה לפעילות,
לא תיחשב כהודעה על הפסקת השתתפות.
● ביטול חוג יתאפשר עד ל- 20 לכל חודש, ויכנס לתוקף בחודש שלאחריו. (לא ניתן לזכות חצי
חודש).
● לאחר תאריך ה- ,21/03/2024 יא' באדר תשפ"ד. לא יינתן החזר כספי עקב הפסקת השתתפות,
וכן לא יהיה ניתן לעבור לחוג אחר. התשלום ימשיך עד לסוף השנה.
● לרוכשים כרטיסיות לחוגים המתנהלים באופן זה – יתאפשר החזר כספי רק במידה והמתנ"ס
או המדריכ/ה החליטו על ביטול החוג. לא ניתן לממש כרטיסיות חוג לחוגים אחרים.

משוב ובקשות

● בכל עת ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס או רכזת החוגים ולתת משוב על חוג/מדריך/התנהלות.
אנו נשמח להיות קשובים לכם, ולפעול יחד על מנת לשפר.

צילום ופרסום תמונות

● המרכז הקהילתי עושה שימוש בתמונות בהן מופיעים משתתפים בחוגים באתר האינטרנט של
המרכז הקהילתי ו/או בחומרי שיווק של מסגרות המרכז.
● הרשמה לחוגים משמעה הסכמה להצהרה הבאה:
"הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או
עילת תביעה בגין שימוש המרכז בתמונת בני/בתי באתר האינטרנט של המרכז או בחוברת החוגים
שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות."
במידה ואין הסכמה לשימוש בתמונות יש להודיע בכתב למזכירות המתנ"ס בצירוף שם מלא.

לנוחיותכם קישור ללוח החופשות - הימים בהם לא תתקיים פעילות חוגים

× איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן