נהלי הרשמה

תחילת שנת הלימודים ביום רביעי 1.9.21 כ”ד באלול התשפ”א

סיום שנת הלימודים ביום חמישי 30.6.22 א’ בתמוז התשפ”ב

עלות הפעילויות

העלות המצוינת עבור כל חוג הינה חודשית, הנקבעת על פי תחשיב שנתי בו כלולים חופשות וחגים, על פי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס להיתכנות ביטולים בלתי מתוכננים.

 • לכל קבוצה יתקיימו מינימום* 30 מפגשים שבועיים / 60 מפגשים דו שבועיים, במהלך שנת הלימודים. 

            *במידה ולא יתקיים מספר מינימום זה, יוחזרו תשלומים בהתאם לנדרש.

 • לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים או רציפים.

תשלום

 • הרשמה לחוגי המתנ”ס מתקיימת באמצעות אתר האינטרנט. ובחיוב חודשי קבוע של כרטיס האשראי.
 • חודשיים מתנה לנרשמים ב’הרשמה מוקדמת’ עד לתאריך ה-01/09/2021 (לא יגבה תשלום על ספטמבר ויוני).
 • לנרשמים במהלך חודש ספטמבר יינתן חודש אחד מתנה (ספטמבר בלבד!).
 • לנרשמים לאחר ספטמבר – תינתן 5% הנחה על חוג נוסף במשפחה – הזול מביניהם.
 • חישוב עלות החוג הינה שנתית ומחולקת ל-10 חודשי פעילות. העלות השנתית לוקחת בחשבון את לוח החופשות והחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך.
 • משתתף בחוג ייחשב כרשום לחוג לאחר שסיים את כל תהליך ההרשמה בפועל: רישום הפרטים המלאים, בחירת חוג, תשלום ואישור קריאת נהלי ההרשמה. (במידת הצורך טפסי בדיקות ואישורים רפואיים).

מדיניות פתיחת חוג / קורס

 • פתיחת חוג/קורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים.
 • במידה ולא ייפתח חוג/קורס יוחזרו דמי הלימוד במלואם.
 • במידה ובמהלך השנה יירד מספר המשתתפים בקבוצה מתחת למינימום, תופסק פעילותה ויוחזר הסכום היחסי.

נהלי ביטול הרשמה

 

  • לכל נרשם לחוג שנתי עד חודש ספטמבר – כולל, זכות להתנסות בחוג. הביטול לא יגרור תשלום על ספטמבר. 
  • ביטול רישום לחוג ייעשה בכתב בלבד למזכירות המתנ”ס או לכתובת המייל הרלונטית.
  • כל מסירה בעל פה, טלפונית, או הודעה למדריך על הפסקת השתתפות ו/או אי הגעה לפעילות, לא תיחשב כהודעה על הפקת השתתפות.
  • בקשת הביטול תיכנס לתוקף בתום אותו חודש – והודעה על ביטול חודש מראש.
  • מועד אחרון להודעה על ביטול השתתפות הינו 31/03/2022, כ”ח באדר ב’ התשפ”ב. לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי עקב הפסקת השתתפות, וכן לא יהיה ניתן לעבור לחוג אחר.
  • לא יינתן החזר רטרואקטיבית.

צילום ילדים בחוגים

 • המרכז הקהילתי עושה שימוש בתמונות המצולמות במהלך החוג, באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי ו/או בחומרי שיווק של מסגרות המרכז.
 • הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש המרכז בתמונת בני/בתי באתר האינטרנט של המרכז או בחוברת החוגים שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות.
 • במידה ואין הסכמה לשימוש בתמונות נבקש להודיע למזכירות המתנ”ס.

קורונה

 • אנו נתונים לשינויים תכופים עקב המצב.
 • נעדכן בכל שינוי או התפתחות בנוגע לביטול מפגשים מכל סיבה שהיא.
 • כל משתתף מחויב לעדכן על מצב בריאותו ובמידה והוא נכנס לבידוד או נמצא מאומת.
 • השתתפות בחוגים מותנית בהנחיות משרד הבריאות והחינוך. אותם נפרסם בכל עת על פי המצב.
 • במידה ומשתתפ.ת נעדר עקב מחלה/בידוד – יבוצע החזר יחסי כנגד אישור רפואי.
 • במידה ותבוטל פעילות עקב הנחיות הגופים הממשלתיים יבוצע החזר יחסי.