נהלי הרשמה

תחילת שנת הלימודים ביום חמישי 1.9.22 ה' באלול התשפ"ב

סיום שנת הלימודים ביום חמישי 29.6.23 30.6.22 י' בתמוז התשפ"ג

תקופת הפעילות

 • הרישום לחוגים השנתיים – לתקופה שבין 01/09/2021 – 30/06/2022, ה' באלול תשפ"ב – י"א בתמוז תשפ"ג.
 • יתכנו חוגים/פעילויות בזמנים שונים בתקופה המצויינת. על כך יצויין מראש.
 • לכל קבוצה יתקיימו מינימום 30 מפגשים שבועיים / 60 מפגשים דו שבועיים, במהלך שנת הפעילות.

        *במידה ולא יתקיים מספר מינימום זה, יוחזרו תשלומים בהתאם לנדרש.

 • לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים או רציפים.

עלות הפעילות והסדר תשלום

 • העלות המצוינת עבור כל חוג הינה חודשית, הנקבעת על פי תחשיב שנתי בו כלולים חופשות וחגים, על פי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס להיתכנות ביטולים בלתי מתוכננים.
 • לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים או רציפים.
 • הרשמה לחוגי המתנ"ס מתקיימת באמצעות אתר האינטרנט. ובחיוב חודשי קבוע של כרטיס האשראי. ההתחייבות הינה שנתית.
 • משתתף בחוג ייחשב כרשום לחוג לאחר שסיים את כל תהליך ההרשמה בפועל: רישום הפרטים המלאים, בחירת חוג, תשלום ואישור קריאת נהלי ההרשמה. (במידת הצורך טפסי בדיקות ואישורים רפואיים). האחריות על וידוא רישום מלא מוטלת על הנרשם. מדריך רשאי לא לקבל משתתף לחוג במידה ואיננו נמצא ברשימות המשלמים.
 • הרישום והתשלום עבור חוגים אפשרי לחודשים מלאים בלבד. (אין אפשרות לרישום לחצי חודש).

חוגים לפי מפגשים / כרטיסיות

 • חוגי מבוגרים הפועלים באופן של רכישת כרטיסיות: תשלום ברכישת כרטיסיית שיעורים מחייבת רישום במתנ"ס. הרכישה תתבצע לפני הגעה לשיעורים. המעקב וסימון הגעה יהיה מול המדריך בפועל.
 • לא יבוצע החזר על כרטיסיה שנרכשה. למעט מקרים בהם המדריכ/ה הפסיקה את החוג מסיבות לא צפויות.
 • ניתן יהיה לרכוש כרטיסים בודדים בתיאום ורכישה מול המדריכים בעת הגעה לשיעור.

הנחות והטבות ו"הרשמה מוקדמת"

 • ההרשמה המוקדמת תתאפשר בתקופה שבין אמצע חודש יולי – עד 31.8.22.
 • לנרשמים ב"הרשמה מוקדמת". תינתן הטבה – כרטיס זוגי לסרט ב"סינמכתש" על כל רישום. ניתן לקבל את ההטבה במשרד המתנ"ס החל מחודש אוקטובר – לאחר החגים. (קבלת כרטיס למימוש. יש להודיע מראש על הגעה לסרט המבוקש). 
 • לנרשמים במהלך חודש ספטמבר יינתן בנוסף חצי חודש ללא עלות – זיכוי ייתבצע בתום שנת הפעילות – בחודש יוני.
 • לנרשמים מחודש ספטמבר ועד דצמבר – תינתן 5% הנחה על חוג נוסף במשפחה – הזול מביניהם. ההנחה אינה ניתנת אוטומטית בעת ההרשמה ויש לפנות למשרדי המתנ"ס למימוש ההנחה. ההנחה כפופה לאי ביטול החוג/ההשתתפות.

מדיניות פתיחת חוגים / קורסים

 • פתיחת חוג/קורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. בכל חוג יפורסם מספר בהתאם לחוג.
 • במידה ולא ייפתח חוג/קורס לא ייגבה תשלום, או יוחזר במלואו במידת הצורך.
 • במידה ובמהלך השנה יירד מספר המשתתפים בקבוצה מתחת למינימום, תופסק פעילותה ויוחזר הסכום היחסי.

נהלי ביטול הרשמה

 • ביטול רישום לחוג ייעשה ע"י מילוי טופס ביטול בלבד! עם כל הפרטים הרלונטים. ואישורו בהודעה חוזרת.
 • כל מסירה בעל פה, טלפונית, או הודעה למדריך על הפסקת השתתפות ו/או אי הגעה לפעילות, לא תיחשב כהודעה על הפסקת השתתפות.
 • ביטול חוג יתאפשר עד ל25 לכל חודש, ויכנס לתוקף בחודש שלאחריו. (לא ניתן לזכות חצי חודש).
 • לאחר תאריך ה- 23/03/2022, א' בניסן התשפ"ג. לא יינתן החזר כספי עקב הפסקת השתתפות, וכן לא יהיה ניתן לעבור לחוג אחר. התשלום ימשיך עד לסוף השנה.
 • לרוכשים כרטיסיות לחוגים המתנהלים באופן זה – יתאפשר החזר כספי רק במידה והמתנ"ס או המדריכ/ה החליטו על ביטול החוג. לא ניתן לממש כרטיסיות חוג לחוגים אחרים.

משוב ובקשות

 • בכל עת ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס או רכזת החוגים ולתת משוב על חוג/מדריך/התנהלות. אנו נשמח להיות קשובים לכם, ולפעול יחד על מנת לשפר.
 • במחצית שנת הפעילות, נפרסם משוב – שאלון למענה, על מנת שתוכלו לתת משוב בצורה מסודרת.

צילום ופרסום תמונות

 • המרכז הקהילתי עושה שימוש בתמונות בהן מופיעים משתתפים בחוגים באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי ו/או בחומרי שיווק של מסגרות המרכז.
 • הרשמה לחוגים משמעה הסכמה להצהרה הבאה:
  "הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש המרכז בתמונת בני/בתי באתר האינטרנט של המרכז או בחוברת החוגים שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות."
 • במידה ואין הסכמה לשימוש בתמונות יש להודיע בכתב למזכירות המתנ"ס בצירוף שם מלא.

זוכרים שהיתה קורונה?

 • אנו נתונים לשינויים תכופים עקב המצב – נעדכן בכל שינוי או התפתחות בנוגע לביטול מפגשים מכל סיבה שהיא.
 • כל משתתף מחויב לעדכן על מצב בריאותו ובמידה והוא נכנס לבידוד או נמצא מאומת.
 • השתתפות בחוגים מותנית בהנחיות משרד הבריאות והחינוך. אותם נפרסם בכל עת על פי המצב.
 • במידה ומשתתפ/ת נעדר עקב מחלה/בידוד – יבוצע החזר יחסי כנגד אישור רפואי בלבד.
 • במידה ותבוטל פעילות עקב הנחיות הגופים הממשלתיים יבוצע החזר יחסי.

לנוחיותכם קישור ללוח החופשות - הימים בהם לא תתקיים פעילות חוגים