קייטנות וצהרונים

קייטנות

קייטנות הקיץ מתקיימות במסגרת “בית הספר של החופש הגדול”.

הקייטנות הינן ללא תשלום לתלמידי מצפה רמון, אך נדרש עבורן פיקדון.  הפקדון מוחזר אך ורק אם הילד/ה היה בכל ימי הקייטנה.  על כל יום חיסור ישנו תשלום של 60 ש”ח,  עד למקסימום של 660 ש”ח.
החזר הפקדון יתבצע בהעברה בנקאית בחודשים ספטמבר/אוקטובר

צהרונים

הצהרונים בקייטנה מתקיימים במסגרות השונות, בהתאם לרישום.  המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לחבר בין מסגרות.
הצהרונים יתקיימו רק במידה ויהיה רישום מינימלי של 80 ילדים.

תאריך התחלה: 1 ביולי 2021

תאריך סיום: 21 ביולי 2021

קייטנות - גנים | מחיר 350 ש״ח כפקדון

גן אפיקים 

גן ישורון

גן מוריה

בגן לא תפעל קייטנה, ניתן להרשם במתנ”ס לגן אחר

גן מורשה

גן סביון

גן סיני

גן עוז

גן ערבה

גן צאלון

גן קשת

גן ראשית

גן רוחמה

קייטנות - יסודי | מחיר 350 ש״ח כפקדון

בית ספר הראל כיתה א

בית ספר הראל כיתה ב

בית ספר הראל כיתה ג

בית ספר הראל כיתה ד

בית ספר הראל כיתה ה

בית ספר הראל כיתה ו

בית ספר רותם כיתה א

בית ספר רותם כיתה א

בית ספר רותם כיתה ב

בית ספר רותם כיתה ג

בית ספר רותם כיתה ד

בית ספר רותם כיתה ה

בית ספר רותם כיתה ו

בית ספר רמון כיתה א

בית ספר רמון כיתה ב

בית ספר רמון כיתה ג

בית ספר רמון כיתה ד

בית ספר רמון כיתה ה

בית ספר רמון כיתה ו

צהרונים - גנים ויסודי | מחיר 600 ש״ח

צהרון א הראל

צהרון ב הראל

צהרון א רותם

צהרון ב רותם

צהרון א רמון

צהרון ב רמון

צהרון אפיקים

צהרון ישורון

צהרון מוריה

צהרון מורשה

צהרון סביון

צהרון סיני

צהרון עוז

צהרון ערבה

צהרון צאלון

צהרון קשת

צהרון ראשית

צהרון רוחמה