שם המדריכה: איריס לוי

תנועה מרפאה לנשים דרך שחרור מתחים מהגוף וריקוד ניגע בעוצמתנו הפנימית.