תקנון הקונסרבטוריון

הקונסרבטוריון למוזיקה במצפה רמון הוא בית ספר מקצועי ללימודי נגינה ושירה. הלימודים כוללים פעילות שבועית של שיעורי נגינה, שיעורים בתורת המוסיקה, נגינה בהרכבים, השתתפות וקונצרטים.

פעילות זו מתבצעת ע"י מורים מקצועיים.

תקנון זה מציג את הנהלים במוסד ומחייב את התלמידים, ההורים, המורים וההנהלה.

שיעורי הנגינה: שיעור סטנדרטי שבועי נמשך 45 או 60 דקות.

למען הסר ספק, השתתפות מפעם לפעם בכיתות אמן, האזנה לקונצרט, פעילויות מחלקתית, נגינה בקונצרטים, מבחנים או תחרויות מטעם הקונסרבטוריון, שנעשים בזמן השיעור, יחשבו כשיעור. המורה רשאי לקבוע פעילות מוסיקלית אחרת (כגון אלו המוזכרים לעיל), על חשבון שיעור הנגינה, עד 3 פעמים בשנה. מעבר לכך, מחויב המורה להשלים את שיעורי הנגינה.

הרשמה לקונסרבטוריון: לקונסרבטוריון מתקבלים תלמידים החל מגיל 5. ניתן להיעזר בבחירת כלי מתאים במנהל/ת המוסד או מורה מטעמו/ה תוך תשומת לב לגיל התלמיד ולנתוניו הפיסיים והמוסיקליים.

ההחלטה ביחס לבחירת הכלי תהיה בידי הקונסרבטוריון, ההורים והילד.

תחילת ההוראה תעשה רק לאחר רישום מלא והסדר תשלום של התלמיד.

5% הנחה לאח שני 

תנאי תשלום שכ"ל, השכרת כלי נגינה, תעריפים, הנחות ומלגות: 

קבלת שיעורים והשתתפות בפעילות הקונסרבטוריון מותנית בהסדרת התשלומים מראש.

כל התשלומים ייעשו בעת ההרשמה!!

  • שכר הלימוד הינו שנתי ותעריפי שכר הלימוד הינם ע"פ טבלת התעריפים השנתית של הקונסרבטוריון הכוללת גם מפרט הנחות מובנות.
  • מומלץ להורה המעוניין להשכיר כלי לשלם במעמד הרישום וזאת כדי להבטיח את קבלת הכלי בתחילת שנת הפעילות.

פעילות שנת הלימודים וחופשות:

שנת הלימודים תשפ"ב: 1.9.2022-20.6.2023

לא יתקיימו שיעורי נגינה במועדים הבאים:

ערבי חג וחג ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות וחוה"מ סוכות, פורים, פסח וחוהמ"פ, יום הזיכרון ויום העצמאות, שבועות, ל"ג  בעומר.

במהלך חופשת חנוכה וחופשת הפסח שלפני ערב החג יתאפשרו החזרי שיעורי נגינה או לחילופין תוספות.

שיעורים ע"פ הצורך ובתיאום המורה עם התלמיד.

פעילות בזמן קורונה:

הלימודים בקונסרבטוריון בזמן הקורונה יערכו עפ"י הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך. צוות הקונסרבטוריון נערך ללימוד מרחוק במקרים של בידוד מורה/ בידוד תלמיד/ סגר כללי. הנהלת הקונסרבטוריון רואה חשיבות בלימודים סדירים וקבועים עד כמה שניתן גם בזמנים לא שגרתיים וזאת על מנת לשמור על רצף הלימוד ועל שגרת התלמידים. שיעור זום ייחשב כשיעור לכל דבר.

הפסקת לימודים

  • ביוזמת הקונסרבטוריון –  להנהלת הקונסרבטוריון והמרכז הקהילתי שמורה הזכות להפסיק את הלימודים אם התלמיד לא יעמוד בדרישות בסיסיות ו/או התנהגות נאותה.
  • ביוזמת התלמיד – 

  1. תלמידים המתחילים את לימודיהם ב1.9 יכולים להפסיק את לימודיהם עד מרץ. התשלום יהיה עד תום חודש ההשתתפות האחרון. הודעה לקונסרבטוריון על ביטול תתקבל עד ה10 לכל חודש. הודעה לאחר התאריך הנ"ל תחייב תשלום של חודש מלא נוסף.
  2. כל הפסקת לימודים מחייבת שיחה עם המורה לפני הפסקת התשלום.
  3. החל מחודש מרץ (כולל) לא ניתן להפסיק לימודים.

היעדרות משיעורים

  • היעדרות המורה – שיעור/ים שהתבטלו עקב היעדרויות מורה יוחזרו במועד חלופי שייקבע בין המורה לתלמיד, תוך התחשבות בלוח הזמנים של המורה.
  • היעדרות התלמיד- כל שיעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד ייזקף לחובתו. המורה לא יהיה מחויב להחזירו, גם אם נעשתה הודעה ביום ההיעדרות. במקרה של היעדרות שידועה מראש יודיע התלמיד על כך למורה לפחות 24 שעות מראש לצורך תיאום שיעור חלופי. תלמיד שנעדר עקב מחלה יצטרך להמציא אישור מחלה מרופא על מנת לתאם שיעור חלופי. החזרת שיעור עקב ביטול מצד התלמיד היא למקרים בודדים בלבד. דפוס חוזר של ביטולי שיעורים לא מחייב את המורה בהחזרתם.

חובות התלמיד

* אין לאחר לשיעורים – זמן האיחור הינו על חשבון זמן השיעור.

* חיסורים ואיחורים נרשמים בדף מעקב אישי הנמצא בידי המורה.

 *הישגי התלמיד בנגינה / שירה מותנים במילוי אחר הוראות המורה, קיום אימונים בבית ונגינה בקונצרטים.

החלפת מורה: ניתן לעבור ממורה למורה. העברה זו מותנית בשיחה עם מנהל/ת הקונסרבטוריון ואישורו/ה. תלמיד או מורה לא יבצעו העברה על דעת עצמם.

תעודות: בסוף שנת הלימודים תינתן לכל תלמיד תעודה ובה גיליון הערכה המסכם את הישגיו.