Search
Close this search box.

קרן קולנוע מדרום מזמינה יוצרים ויוצרות

 להגיש בקשות לתמיכה במסגרת הקול הקורא הראשון של 2024

בפרויקטים קולנועיים דרומיים

 בשלבי פיתוח, הפקה והשלמת-הפקה

 בפורמט קצר, ארוך, אנימציה וסדרות רשת

>>>>>> 

תאריך אחרון להגשה – 29.2.24 

>>>>>> 

 

חשוב מאד! 

לפני ההגשה יש 

1. להכין את חומרי ההגשה לפי הוראות  ההגשה  לכל מסלול 

2. לעיין בנהלי ההגשה הכלליים של הקרן

ורק אז לעבור לטופס המקוון כדי להעלות אליו את החומרים

>>>>>> 

למעבר לטופס ההגשה המקוון לפרויקטים תיעודיים 
למעבר לטופס ההגשה המקוון לפרויקטים עלילתיים

 

\

× איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן